top of page

                 

                                  Davulculuğun Fizyolojisi 

 Davulculuğun fizyolojisini anlamak size özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir egzersiz planı tasarlamanız da yardımcı olabilir.

Hızlı Seğiren ve Yavaş Seğiren Kas Lifi:

 Davul çalmak anaerobik ve areobik egzersizlerin her ikisini de içerir. Anaerobik aktiviteler kısa, çoğunlukla hızlı seğiren kas liflerinin kullanıldığı yüksek yoğunluklu patlama hareketlerini kapsar.Aerobik aktiviteler ise uzun, yoğunlukla kısa seğiren kas liflerinin kullanıldığı düşük seviyede eforun sarf edildiği hareketleri kapsar.

 İnsan doğası yüksek bir yüzde ile bir veya diğer tip kas grubuna sahip olmak için genetik bir yatkınlığa sahiptir.
Eğer davulu kolayca ve uzun periyotlar da,  düşük ve orta seviyelerde çalıp, hızlı groove ritimler de ve ataklar da sorun yaşıyorsanız hızlı seğiren kas liflerini geliştirmek için çalışabilirsiniz.Eğer kısa periyot zamanlarda inanılmaz hızlı çalıyorsanız ama bu çalımı uzun periyotlar da uzatmakta problem yaşıyorsanız yavaş seğiren kas liflerini geliştirmek için çalışabilirsiniz.

 Hızlı seğiren kas liflerini geliştirmek için, sprint yapmak, ağırlık kaldırmak ve davul aerobiğindeki belirli egzersizlere odaklanın, burada amaç bagetlerin davulların etrafında hızla hareket etmesidir.(veya hızlı double kick çalmak için)

Yavaş seğiren kas liflerini geliştirmek için daha fazla, bisiklet, koşu, yürüyüş, tırmanma ve yüzme gibi dayanıklılık antremanlarına odaklanmalı. Groove ve ataklar daha uzun periyotlar da yapılabilir.

Kaba ve İnce Motor Becerileri : 

 Kaba motor becerileri geniş kas gruplarını kapsayan ve oturma, denge de durma ve yürüme gibi büyük hareketleri içerir. İnce motor becerileri küçük kas gruplarını kullanır ve küçük objelerin hareketlerini ve çeşitli el ve göz koordinasyon hareketlerini kapsar. İnce motor becerilerinden bazıları,  parmak ile kıstırma ( baş ve işaret parmağı ) küçük nesneleri tutma, toplama, kesme, boyama, yazma ve boncuk dizme vb gibidir. Davulculuk tekniği kaba ve ince motor becerilerinin kombinasyonunu kullanır. Etkili bir tekniğe sahip davulcular ne zaman büyük ve/veya küçük kas gruplarının kullanılacağını bilirler. Moeller tekniği davul aerobiğini destekler ve verimli çalım için  gereken doğru dengeyi öğretir. 

Ambidexterity (iki eli  kullanabilme) : 

Sağ veya sol eli baskın olan insanların aksine, davulcuların her iki eli aynı seviye de kullanabilme özellikleri yüksektir.( eşit baskınlık ) Bu özelliği geliştirmek için herhangi bir groove veya atağı davul üzerinde zayıf ayak veya eliniz ile başlatma tutumu geliştirin. Daha etkili gelişim için, baskın olmayan elinizle günlük aktiviteler de yapılabilir. Diş fırçalama, anahtar ile kapı açma veya kapıyı vurma, dominant olmayan el ile çatal bıçak kaşık kullanarak yemek yeme vb. 

El Göz / Ayak Göz koordinasyonu:  

 El göz - ayak göz koordinasyonu, el veya ayak hareketini gözler tarafından alınan görsel girdiyle bağlar. Davul öğrenme eylemi bu tür bir koordinasyonu geliştirecektir. Çünkü davul çalınırken 4 uzuv da aynı anda kullanılır. Futbol, beyzbol, tenis, raketbol gibi sporlar el-göz / ayak göz koordinasyonunuzu davul için desteklemeye yardımcı olacaktır.


Kas Hafızası: 

 Kas hafızası, otomatik hale gelinceye kadar hem kaba hem de ince motor becerilerin tekrarlanmasıyla zamanla olur. Kas hafızasını geliştirmek istiyorsanız, pratik odasında daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Defalarca tekrar tekrar davul egzersizleri yaparak... Yavaş tempo ile çalabiliyor olsanız bile başlangıçtan itibaren yapılan bu tekrarlı egzersizlerin doğru yapıldığına emin olunmalıdır. 

Ardışık / Pattern Geliştirme :

 Bir Davulcunun beyni, çalma sırasında sıralama ve pattern kullanma da dahil olmak üzere çok sayıda işlemi üstlenir.Bu yeteneği geliştirmek için, Davul üzerinde linear beat' lere yoğunlaşılmalıdır.

Kaynak: Drum Aerobics.

 

Düzenleyen ve çeviri : Ahmet ileri

bottom of page